هاست اشتراک چیست؟

خوب تا به اینجای کار شما با دو مفهمو هاست و سرور در هاست فضایی  آشنا شدید در این بخش از مقاله میخواهیم شما را با مفهوم هاست اشتراکی آشنا کنیم. زمانی که یک سرور تقسیم به هاست های متعدد میشود و هر هاست یک سایت مجزا را درخود جا میدهد و مخصوص یک کسب و کار و افرادی مجزا هستند که به این دسته هاست ها هاست های اشتراکی گفته میشود. اگر مانند مثال پاساژ نگاه به این قضیه کنیم هر دکان مخصوص یک کار و یک نفر باشد اما کل پاساژ یک جای واحد است و به این شکل پاساژ سرور و هر مغازه هاست اشتراکی است.